PKN
Hervormde Gemeente Haren-Onnen
 
Gemeenteavond op 5 maart. Gemeenteavond op 5 maart.

Gemeenteavond
De kerkenraad organiseert een gemeenteavond op dinsdag 5 maart 2019 in Ons Centrum. Vanaf 19.30 uur staat de koffie klaar en om 20.00 uur begint de bijeenkomst.
De kerkenraad zal proberen een verheldering te geven van de gang van zaken die onder meer geleid heeft tot de spanningen tussen kerkenraad en predikanten.
Het breed moderamen van de classis heeft het classicale college verzocht een buitengewone visitatie te houden in onze gemeente.
De visitatoren zijn als waarnemer aanwezig bij de gemeenteavond en zullen ook van de gelegenheid gebruik maken zich voor te stellen.

 
Kunstvespers

Kunstvespers in de Dorpskerk
Kunstvespers

Kunstvespers in de Dorpskerk van Haren
Dit voorjaar worden er in de Dorpskerk van Haren opnieuw drie kunstvespers gehouden. Onder de titel ‘Wie schrijft, die blijft’ komen drie schrijvers aan het woord over hun motivatie om te gaan schrijven. Hun bijdrages vertegenwoordigen achtereenvolgens ‘verleden’, ‘heden’ en ‘toekomst’.
Zondag 3 maart, 17 uur, vertelt Yvonne Gramsbergen het levensverhaal van haar moeder, een bijzondere vrouw met een bijzondere geschiedenis.
Zondag 14 april, 17 uur, spreekt Reinier Kleijer over de hedendaagse kerkliederen die hij schrijft. 
Zondag 26 mei, 17 uur, zingt Sabine Koch, op de drempel van een zangcarrière, een paar van haar eigen liederen, waarbij ze zichzelf begeleidt op de piano.
Organist Jan-Arjen Mondria speelt tijdens de drie vespers op het Hinsz-orgel bewerkingen van het Magnificat, de lofzang van Maria. Achtereenvolgens in klassieke stijl, eigentijdse stijl en ‘minimal music’-stijl.
Voorganger in de diensten is ds. Arlette Toornstra.
 

 
Klimaatmars op 10 maart a.s. Klimaatmars op 10 maart a.s.

 
Zoals u waarschijnlijk weet, zal op 10 maart een grote Klimaatmars worden gehouden, om onze regering te vragen om eerlijke en snelle klimaatmaatregelen. Zoals bekend worden maatregelen die de klimaatopwarming tegengaan, steeds weer uitgestel 
De mars wordt in Amsterdam gehouden.
Kerken en religieuze instellingen starten bij/in de Dominicuskerk, Spuistraat 12. Daar zingen we met elkaar een lied en worden gezegend door PKN-scriba Rene de Reuver en bisschop Jan Hendriks van Haarlem-Amsterdam. Vervolgens vertrekken we met elkaar naar de Dam, voor een wandeling door de stad om 1 uur. De organiserende partijen zijn Greenpeace, Milieudefensie  maar inmiddels is de lijst met organisaties die meedoen groeiende. Men voelt dat dit een noodzakelijk en historisch momentum is, om onze regering aan te sporen tot maatregelen,
Binnenkort wordt de lijst van organisaties gepubliceerd.
Het is duidelijk dat de zorgen over het klimaat en de Aarde breed gedeeld worden! 
Ook veel mensen vanuit de Kerk organiseren 10 maart mee.
Juist gelovigen voelen zich vaak betrokken bij deze problematiek. Vraagt ons geloof niet om een zorgzame omgang met de Aarde  en onze medemensen? Oefenen wij ons niet dagelijks hierin? 
Ons verzoek aan u is om dit bericht van de Klimaatmars op 10 maart zo veel mogelijk te delen!
Om u een kleine blik achter de schermen te geven: wij hebben geprobeerd te mailen naar adressen vermeld in het jaarboek. Dat lukt niet. Daarom is onze hoop nu op u gericht.
Wilt u dit bericht delen aan al uw contacten?
Heel hartelijk dank alvast!
 
Met vriendelijke groet, 
Elske Scholte
Coordinatie Kerken en Religieuze instellingen voor klimaatmars 10 maart
Tel. O6-53338586 
 

lees meer ยป
 
Drie kerkelijke onderscheidingen uitgereikt

Uitreiking van de kerkelijke onderscheidingen
Drie kerkelijke onderscheidingen uitgereikt

In de afgelopen maanden zijn drie kerkelijke onderscheidingen uitgereikt.
Op zondag 9 september aan Stoffer Smit en Gé Smit Koekoek, op zaterdag 10 november aan Gerrit Hartman.
In de afgelopen maanden zijn drie kerkelijke onderscheidingen uitgereikt.
Op zondag 9 september zijn na de eredienst Stoffer Smit en Gé Smit Koekoek gehuldigd.
Stoffer Smit kreeg de onderscheiding goud met briljant van de VKB (Vereniging voor kerkrentmeesterlijk beheer) voor meer dan 40 jaar dienstverlening aan onze gemeente. Hij staat bekend als de man met de gouden handjes, de man van de technische klussen, zoals alles met licht, geluid, elektriciteit en drukwerk. Hij maakte ook de smeedijzeren standaard op de avondmaalstafel, de lezenaar in het koor en de kaarsenstandaards die gebruikt worden bij uitvaarten. Tevens is of was hij collectant, vervangend koster, chauffeur en nog veel meer.
Gé Smit Koekoek kreeg de onderscheiding goud met briljant van de PKN. Zij heeft meer dan vijf termijnen als diaken in de kerkenraad gezeten. Ze was actief in de Dilgt, heeft zich in het bijzonder ingezet voor de vieringen van het H.A. , participeerde in de bloemendienst en deed nog veel meer.

Op zaterdag 10 november ontving Gerrit Hartman de onderscheiding goud met briljant na de eredienst in de “Zonnehof”. Gerrit was vanaf het begin actief voor de kerkboerderij. Hij was o.a.  vele jaren voorzitter van de (wijk)kerkenraad en het college van kerkrentmeesters. Hij houdt zich nu nog, samen met anderen, bezig met het beheer van de begraafplaats. Hij heeft zich dus meer dan 40 jaar  in allerlei functies ingezet voor de Hervormde Gemeente.

Behalve het draaginsigne goud en briljant kregen de drie jubilarissen een gekalligrafeerde oorkonde. Voor elk van hen was de uitreiking een verrassing, want ze wisten van tevoren nergens van. In elk van de gevallen was de familie wel op de hoogte en was ook in grote getale aanwezig. Elk van hen werd toegesproken door Jaap Hubregtse als vertegenwoordiger van de kerkenraad en het college van kerkrentmeesters. Ds. Arlette Toornstra speldde de draaginsignes op. Janette Visser en Arnolda Grissen zorgden voor de organisatie en voor iets lekkers na afloop.

 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.